Niektóre zrealizowane projekty budowlane

Biuro Projektowe „Piast-Projekt” zrealizowało szereg projektów budowlanych dla stacji paliw, przebudowy stacji paliw w większości łącznie z projektami skomunikowania z drogą publiczną jak również projekty drogowe w tym: drogi, chodniki, parkingi. Poniżej wymienione zostały niektóre z wykonanych projektów:

✔ Stacja paliw BP wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Okmianach – Inwestor prywatny.
✔ Stacja paliw Orlen wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz projekt drogowy zmiany układu
komunikacyjnego dla stacji Orlen i Shell w ciągu drogi krajowej nr 3 – inwestor prywatny.
✔ Stacja paliw Orlen wraz z infrastrukturą towarzyszącą + KFC w Osła/Różyniec – Inwestor
prywatny.
✔ Stacja Paliw w Olszynie – Inwestor prywatny.
✔ Stacja paliw Statoil wraz z infrastrukturą w Krzywej – Inwestor prywatny (obecnie stacja
Circle K).
✔ Stacja paliw wraz z infrastrukturą towarzysząca Areca w Jędrzychowicach (obecnie Orlen) –
Inwestor prywatny.
✔ Stacja paliw Orlen wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osła/Różyniec – Inwestor prywatny.
✔ Stacja paliw BP wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich – Inwestor
prywatny.
✔ Stacja paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jędrzychowicach obecnie Lotos – Inwestor
prywatny.
✔ Stacja paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obecnie Watis – Inwestor prywatny.
✔ Stacja paliw Orlen wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świerzawie – Inwestor prywatny.
✔ Stacja paliw Statoil wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sieniawce wraz z PB budowy zjazdu
publicznego z drogi serwisowej oraz przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej 354 na drogę
serwisową – Inwestor prywatny.
✔ Stacja Paliw Orlen w Nowej Wsi Legnickiej – rozbudowa parkingu dla samochodów
ciężarowych.
✔ Stacja Paliw Orlen w Jędrzychowicach – rozbudowa budynku handlowo-usługowego.
✔ Stacja Paliw Areca w Radomierzycach – rozbudowa budynku handlowo-usługowego.
✔ Stacja Paliw BP w Okmianach – rozbudowa sklepu Spar na stacji paliw.
✔ Projekt drogowy w zakresie zmiany lokalizacji zjazdu publicznego z drogi krajowej
nr 5, na przyszłą stację paliw (Korzeńsko) – Decyzja GDDKiA we Wrocławiu oraz Decyzja
PnB – Inwestor Grupa Pieprzyk
✔ Uzgodnienie Projektu zjazdu z drogi krajowej nr 94 na przyszłą stację paliw w
m. Chojnów – Decyzja GDDKiA we Wrocławiu.
✔ PB modernizacji Bazy Paliw w Legnicy (dokończenie prac projektowych i uzyskanie Decyzji
PnB).
✔ PB przebudowa drogi dojazdowej do Bazy Paliw Pern SA w Kawicach wraz z budową zatoki
postojowej dla autocystern oczekujących na wjazd na bazę paliw.
✔ Projekty drogowe m.in.: dla Urzędu Miasta w Chojnowie, Urzędu Miasta w Złotoryi

W razie pytań zapraszamy do kontaktu

mgr.inż. Monika Konarska-Korejko

Team member
W trakcie prac projektowych jesteśmy w stałym kontakcie z Inwestorem. Pilnujemy terminów, ostrzegamy przed zagrożeniami, mobilizujemy innych uczestników procesu projektowego do działania. Takim działaniem nadajemy tempo pracy wszystkim uczestnikom inwestycji i unikamy największego kosztu – straty czasu. Zapraszamy do współpracy!
Siedziba firmy

59-220 Legnica ul. Libana 5

NIP 897 106 70 34

Telefony
Adresy Email