Image
Audyty nieruchomości
Sprawdzamy nieruchomość i jej cechy pod względem zakresu prac projektowych i możliwości realizacji zamierzenia.
Zobacz więcej
Image
Projekty z uzgodnieniami
Wykonujemy kompletny Projekt Budowlany, zawierający wszystkie projekty branżowe, łącznie z projektem zagospodarowania terenu.
Zobacz więcej
Image
Uzyskiwanie pozwoleń na budowę
Na wszystkie realizowane projekty uzyskujemy pozwolenie na budowę
Zobacz więcej

Usługi projektowe dla branży paliwowej

W ramach prac projektowych dla branży paliwowej oferujemy kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami dla projektowanych stacji paliw wraz z infrastrukturą oraz na potrzeby baz paliwowych.

 • projekty Stacji Paliw z infrastrukturą towarzyszącą
 • projekty przebudowy Stacji Paliw
 • projekty drogowe w tym zjazdy publiczne i indywidualne, parkingi
 • projekty dotyczące przebudowy, modernizacji istniejącej infrastruktury Baz Paliw
 • koncepcje budowy oraz przebudowy dróg dojazdowych, wewnętrznych
 • projekty oświetlenia
 • projekty myjni samochodowych
 • projekty Miejsc Obsługi Podróżnych
 • projekty budynków towarzyszących: gastronomicznych, hoteli
 • współpraca z McDonald's i KFC
 • oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
 • ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska
 • operaty wodno-prawne + uzgodnienia w Wodach Polskich
 • kompleksowa obsługa procesu projektowego – UZGODNIENIA
 • audyt nieruchomości przed rozpoczęciem prac projektowych
 • przedmiary i kosztorysy
Zobacz jak działamy

24

Lata
na
rynku

24

Lata
na
rynku

W ramach prac projektowych dla branży paliwowej oferujemy kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami dla projektowanych stacji paliw wraz z infrastrukturą oraz na potrzeby baz paliwowych.

 • projekty Stacji Paliw z infrastrukturą towarzyszącą
 • projekty przebudowy Stacji Paliw
 • projekty drogowe w tym zjazdy publiczne i indywidualne, parkingi
 • projekty dotyczące przebudowy, modernizacji istniejącej infrastruktury Baz Paliw
 • koncepcje budowy oraz przebudowy dróg dojazdowych, wewnętrznych
 • projekty oświetlenia
 • projekty myjni samochodowych
 • projekty Miejsc Obsługi Podróżnych
 • projekty budynków towarzyszących: gastronomicznych, hoteli
 • współpraca z McDonald's i KFC
 • oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
 • ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska
 • operaty wodno-prawne + uzgodnienia w Wodach Polskich
 • kompleksowa obsługa procesu projektowego – UZGODNIENIA
 • audyt nieruchomości przed rozpoczęciem prac projektowych
 • przedmiary i kosztorysy
Zobacz jak działamy

Usługi projektowe dróg

60+

Realizacji
projektów

W ramach projektów drogowych, oferujemy kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami czy decyzjami lokalizacyjnymi dla całej inwestycji łącznie z otoczeniem dla projektów budowlanych: budowy i przebudowy dróg, chodników oraz parkingów

 • projekty drogowe
 • projekty budowlane na zjazdy publiczne i indywidualne
 • projekty budowlane na parkingi, place, chodniki, ścieżki rowerowe
 • projekty przebudowy dróg i renowacji nawierzchni
 • koncepcje budowy dróg
 • projekty oświetlenia drogowego
 • projekty organizacji ruchu na czas budowy i projekty docelowej organizacji ruchu
 • oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
 • ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska
 • operaty wodno-prawne + uzgodnienia w Wodach Polskich
 • kompleksowa obsługa procesu projektowego – UZGODNIENIA
 • audyt nieruchomości przed rozpoczęciem prac projektowych
 • przedmiary i kosztorysy
Zobacz jak działamy

Wspieramy budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe oraz usługowe

Nowe inwestycje
Realizujemy projekty budowlane dla budownictwa mieszkaniowego, zagrodowego, usługowego, czy przemysłowego w zakresie budowy nowych obiektów. Projekty wykonujemy „pod klucz” co oznacza, że Inwestor otrzymuje zatwierdzony projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz Decyzją Pozwolenie na Budowę.
Adaptacje, przebudowy, rozbudowy
Realizujemy projekty przebudowy, rozbudowy i adaptacji dla budownictwa mieszkaniowego, zagrodowego, usługowego, czy przemysłowego. Projekty wykonujemy „pod klucz” co oznacza, że Inwestor otrzymuje zatwierdzony projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz Decyzją Pozwolenie na Budowę.
Nowe inwestycje
Realizujemy projekty budowlane dla budownictwa mieszkaniowego, zagrodowego, usługowego, czy przemysłowego w zakresie budowy nowych obiektów. Projekty wykonujemy „pod klucz” co oznacza, że Inwestor otrzymuje zatwierdzony projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz Decyzją Pozwolenie na Budowę.
Adaptacje, przebudowy, rozbudowy
Realizujemy projekty przebudowy, rozbudowy i adaptacji dla budownictwa mieszkaniowego, zagrodowego, usługowego, czy przemysłowego. Projekty wykonujemy „pod klucz” co oznacza, że Inwestor otrzymuje zatwierdzony projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz Decyzją Pozwolenie na Budowę.

Niektóre zrealizowane projekty budowlane

W razie pytań zapraszamy do kontaktu

mgr.inż. Monika Konarska-Korejko

Team member
W trakcie prac projektowych jesteśmy w stałym kontakcie z Inwestorem. Pilnujemy terminów, ostrzegamy przed zagrożeniami, mobilizujemy innych uczestników procesu projektowego do działania. Takim działaniem nadajemy tempo pracy wszystkim uczestnikom inwestycji i unikamy największego kosztu – straty czasu. Zapraszamy do współpracy!
Siedziba firmy

59-220 Legnica ul. Libana 5

NIP 897 106 70 34

Telefony
Adresy Email