Image
Audyty nieruchomości
Sprawdzamy nieruchomość i jej cechy pod względem zakresu prac projektowych i możliwości realizacji zamierzenia.
Zobacz więcej
Image
Projekty z uzgodnieniami
Wykonujemy kompletny Projekt Budowlany, zawierający wszystkie projekty branżowe, łącznie z projektem zagospodarowania terenu.
Zobacz więcej
Image
Uzyskiwanie pozwoleń na budowę
Na wszystkie realizowane projekty uzyskujemy pozwolenie na budowę
Zobacz więcej

NOWE INWESTYCJE – ETAPY PROCESU PROJEKTOWEGO

WSPIERAMY BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE, PRZEMYSŁOWE I USŁUGOWE
• Realizujemy projekty budowlane dla budownictwa mieszkaniowego, zagrodowego czy przemysłowego w zakresie budowy nowych obiektów oraz przebudowy i rozbudowy obiektów istniejących, adaptacji.
• Projekty wykonujemy „pod klucz” co oznacza, że Inwestor otrzymuje zatwierdzony projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz Decyzją Pozwolenie na Budowę.
• Na życzenie pomagamy w zakładaniu dziennika budowy, a także służymy doradztwem.
• Zlecenia wykonujemy zarówno dla podmiotów publicznych jak i prywatnych.

1
Audyt nieruchomości
Sprawdzamy nieruchomość i jej cechy pod względem projektu. Podstawą jest zweryfikowanie „potrzeb” dot. konkretnej nieruchomości, na której ma powstać stacja paliw i określenie zakresu prac projektowych oraz możliwości skomunikowania nieruchomości z drogą publiczną. Jeżeli nieruchomość nie ma zjazdu publicznego to jest moment, na dogłębne sprawdzenie możliwości skomunikowania nieruchomości z drogą publiczną (!)
Zamówienie map i geologii
2
Przy projektach budowlanych dotyczących budowy, przebudowy, rozbudowy obiektów, budynków zlecamy wykonanie mapy do celów projektowych, może być potrzebne rozpoznanie geologiczne gruntu. Pobieramy mapy ewidencyjną i zasadniczą.
3
Przygotowanie koncepcji dla Inwestora + konsultacje z Inwestorem
Znając podstawowe dane oraz potrzeby Inwestora przystępujemy do przygotowania koncepcji, którą na bieżąco omawiamy i uzgadniamy z Zamawiającym.
Część projektowa
4
Po uzgodnieniu koncepcji, w zależności od charakteru projektu i zakresu prac, występujemy o warunki na dostawę wody, odbiór ścieków i/lub wód deszczowych, dostawę energii elektrycznej, gazu. Jeżeli nieruchomość jest zabytkiem lub jest wpisana do ewidencji zabytków uzgadniamy warunki z Konserwatorem zabytków.
Wykonujemy Projekt Budowlany w tym projekty branżowe oraz jeżeli projekt tego wymaga projekt zagospodarowania terenu.
5
Część Środowiskowa
Ta część jest wykonywana o ile wymaga tego przedsięwzięcie projektowe. Najczęściej jest wykonywany operat wodno-prawny, w sytuacji kiedy na przykład działka jest usytuowana na terenie zalewowym, lub należy zaprojektować przejazd z drogi publicznej przez rów melioracyjny.
Uzgodnienia Projektu Budowlanego
6
Ostatnim etapem jest uzyskanie dla projektu niezbędnych uzgodnień. Zakres uzgodnień wynika z zakresu prac projektowych tematu przedsięwzięcia i jego specyfiki. Inny będzie w przypadku przebudowy mieszkania w kamienicy, a inny w przypadku rozbudowy zakładu pracy.
7
Złożenie Wniosku o Pozwolenie na Budowę
Uzyskanie Decyzji o Pozwolenie na Budowę
8

Czas realizacji Projektu Budowlanego z uzgodnieniami jest różny, w zależności od zakresu projektu, specyfiki działki i jej „wymagań”, uzgodnień oraz wymogów organów uzgadniających. Należy przyjąć ok. 8 do12 m-cy.

NOWE INWESTYCJE -ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG PROJEKTOWYCH

USŁUGI DLA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO, PRZEMYSŁOWEGO I USŁUGOWEGO:
• projekty budowlane obiektów, budynków, lokali
• projekty budowlane adaptacji gotowych projektów domków jednorodzinnych
• projekty adaptacji lokali
• projekty przebudowy budynków, lokali
• projekty rozbudowy budynków, lokali
• projekty drogowe w tym zjazdy publiczne i indywidualne, parkingi
• projekty przebudowy dróg i renowacji nawierzchni
• projekty oświetlenia
• projekty z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej: sieci, przyłącza, instalacje
• projekty ogrzewania co
• oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
• ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska
• operaty wodno-prawne + uzgodnienia w Wodach Polskich
• kompleksowa obsługa procesu projektowego – UZGODNIENIA
• audyt nieruchomości przed rozpoczęciem prac projektowych
• przedmiary i kosztorysy

Niektóre zrealizowane projekty budowlane

W razie pytań zapraszamy do kontaktu

mgr.inż. Monika Konarska-Korejko

Team member
W trakcie prac projektowych jesteśmy w stałym kontakcie z Inwestorem. Pilnujemy terminów, ostrzegamy przed zagrożeniami, mobilizujemy innych uczestników procesu projektowego do działania. Takim działaniem nadajemy tempo pracy wszystkim uczestnikom inwestycji i unikamy największego kosztu – straty czasu. Zapraszamy do współpracy!
Siedziba firmy

59-220 Legnica ul. Libana 5

NIP 897 106 70 34

Telefony
Adresy Email